Members

Faculty Members

Prof. Zhiguo GONG

Prof. Leong Hou U, Ryan

 

Postdoc

 • Wei WANG

 

Students (PhD)

 • Ye LI
 • Yan LI
 • Jinjin GUO
 • Dichao LI
 • Junyang CHEN
 • Jiqian MO
 • Siyuan WU
 • Ming YANG
 • Alvis Logins (visiting student from Aarhus University)

 

Students (Master)

 • Yuhao YOU
 • Chang LIU
 • Pei ZHANG
 • Xinchao ZHAO
 • Bing HE
 • Sucheng DENG
 • Wenyue Ma
 • Yuxue Shi

 

Alumni (PhD)

 • Yiyang YANG
 • Weishu HU
 • Haitao Zou
 • Hui YAN
 • Shanshan WU (visiting student from ZJU)
 • Yuhong LI
 • Ngai Meng KOU
 • Caihua SHAN (visiting student from HKU)
 • Juan LU

 

Alumni (Master)

 • Nana PAN
 • Bailong LIAO
 • Bohan ZHAN
 • Honglin LI
 • Junjie ZHANG
 • Jian WANG
 • Ruxuan LIU
 • Changyi Ma

 

Updated on 14/01/2019.